Väcker Consulting är ett konsultbolag som arbetar inom flera områden såsom Ledning, Produkt, Produktion och Underhåll. Vi nyttjar vår breda och samlade erfarenhet från olika branscher till kundnytta.